26/02/2022 Ντέρπυ για νεαρά σκυλιά από τον Όμιλο Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου (ΟΕΜΚ)….

26/02/2022
Ντέρπυ για νεαρά σκυλιά από τον Όμιλο Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου (ΟΕΜΚ).
🚩 2η Εξαίρετη – Greta Terre De Francolin
Ιδιοκτήτης: Ανδρέας Μιχαήλ
Κυναγωγός: Ανδρέας Ανδρέου
Θερμές ευχαριστίες στον ΟΕΜΚ και στον κριτή του αγώνα κ. Γρηγόρη Ιωαννίδη.

274736981 466488581814833 4278448761367612734 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=105&ccb=1 5& nc sid=8bfeb9& nc ohc=LTSViaNxo0gAX8Yin7L& nc oc=AQkJrXPLoYq3axI94oc2kfJ645TqUXLhq8bG jFfywq51lT0yLrzM2k2Gdn0D10vvgY& nc ht=scontent lax3 1


Source