Επίπεδα κλιμάκωσης

Επίπεδα κλιμάκωσης επιθετικότητας για κατανόηση πως αισθάνεται ο σκύλος μας μέσω της γλώσσας σώματός του.
Προτροπή όπως για τέτοια θέματα να ζητάτε πάντα την καθοδήγηση ειδικού.

levels
Επίπεδα κλιμάκωσης 2